Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADROL Daniel Gosiewski, Wiśniewo 9a, 18-300 Zambrów, kontakt z administratorem danych osobowych: rodo@adrol.pl
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, a po upływie tego okresu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy