Odwiedziny uczniów ze Szkoły Podstawowej w naszym Wiśniewie (21.06.2021)