Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne to podejście do rolnictwa oparte na zastosowaniu zaawansowanych technologii i narzędzi informatycznych, które umożliwiają dokładniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w rolnictwie. Rolnictwo precyzyjne polega na zbieraniu i analizie danych związanych z glebą, roślinami, warunkami pogodowymi i innymi czynnikami, które wpływają na plony i jakość upraw.

Za pomocą różnych technologii takich jak GPS, sensory, systemy teledetekcyjne, mapy zbiorcze czy drony, rolnicy mogą zbierać dane dotyczące wilgotności gleby, poziomu nawożenia, temperatury, warunków atmosferycznych i innych czynników, które wpływają na rozwój roślin. Na podstawie tych danych można określić optymalne warunki dla danej uprawy i dostosować jej pielęgnację i nawożenie do specyficznych potrzeb.

Rolnictwo precyzyjne ma na celu zwiększenie wydajności upraw, ograniczenie kosztów produkcji, zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawę jakości produktów rolnych.